I 2011 drev jeg aktivitetsfirma, og var involvert i en rekke store lavvooppsett og -camps ved langrenn VM i Oslo. 6 forskellige lavvocamps skulle opp å stå med golv, varmekanoner, innredning, koseting bålsteder osv.

Umiddelbart etter skulle jeg ha 18 eventlavvoer til VM i Telemark ski på Gaustablikk med stort sett samme opplegg.

Her var der mye å holde styr på, og det holdt jeg styr på i et Excel-system jeg la opp til anledningen.

 

 

 

 

 

 

 

Hovedsiden var et Ganttdiagram som viste tidsplanen og udstyr pr. camp.

Herfra kunne man enkelt klikke seg inn til et ark for de enkelte camps.

 

 

 

 

 

 

I camparkene detailplanla vi de enkelte camp. Har var bemanningsplan, budsjett, kundedetaljer og kontaktinfo, fakta om oppsettet i de enkelte camps, udstyrsliste gjennomføringsplan osv.

 

 

 

 

 

 

Fra campsitearkene overførtes bemanningsdata til personalarkene som oppsummerte belastningen på den enkelte ansatte. Her har jeg bare tatt med prosjektlederne.

 

Fra de enkelte campsiteark overførtes også todos til et konsolideringsark. Dette ark var sortert pr. data men kunne også sorteres pr kunde, og filtreres så bare ikke-utførte todos vistes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaustablikk by night