Utgangspunktet for Balanced Scorecard er at bedriftens (økonomiske) resultat bestemmes av hvordan bedriften oppfyller kundenes behov, hvilket bestemmes av hvordan forretningsprosesser utføres, som igjen bestemmes av hvordan ressursene utvikles og tilpasses prosessene.

Man starter bakifra med å beslutte hva finansielle resultat man ønsker å oppnå (finansielle perspektiv).

Deretter ser man på hva som skal gjøres for å oppfylle kundenes behov slik at man oppnå de ønskede økonomiske resultater (kundeperspektiv).

Dernest kommer turen til å se på hvilke forretningsprosesser som kreves for å oppfylle kundenes behov (intern prosessperspektiv).

Til slutt (i alle tilfelle ifølge teoriboken) bestemmes hva som kreves av ressurser og utvikling for å kjøre disse forretningsprosesser (lærings- og vekstperspektivet).

Jeg har alltid med et ekstra perspektiv – kulturperspektivet, for etter min mening er det nok så viktig også å jobbe aktivt med kulturen for å understøtte læring og vekst samt arbeidsprosesser.

I tillegg kan det være relevant med et helt eget perspektiv for bedriften, men med de fem ovenstående er de fleste bedriftene dekket godt inn.

Paradigmet bak Balanced Scorecard er at om man har strategiske mål man skal styre etter, må man også kunne måle om man er på rette vei. Derfor er styringskortet bygd opp av ytelsesmålinger hvor man ser på utviklingen over tid for dermed å kunne ta aktion om ikke de utvikler seg i riktige retning. Disse ytelse mål er i høgere grad kvalitative og kvantitative mål  enn økonomiske. Har man besluttet at man skal øke andelen av internasjonale kunder, kan et ytelsesmål være «antall new bizz møter» med denne type kunder eller «arbeidstimer medgått til utvikling av newbizz».