Når man skal lede en bedrift, oppnås det beste resultat når det harde og myke går hånd i hånd.

Markedsundersøkelser, strategier, handlingsplaner, oppfølgning av planer, økonomisk styring,KPI’er osv. er alle uttrykk for en rasjonell tankegang, og er naturligvis meget viktige elementer i den strategiske prosessen, men selv de beste strategiplaner kommer til kort om ikke du har arbeidskulturen/de myke verdiene med på lag.

Jeg har utviklet et strategisk verktøy som jobber med både det harde rasjonelle og det myke kulturelle. Med både venstre og høyre hjernehalvdel.
Med dette verktøy i hånden, kan jeg igjennom workshops, interviews, markedsanalyser, møter og daglig tilstedeværelse hos dere m.m., hjelpe bedriften din med at utstikke ny kurs, gjennomfører den, følge opp og evaluerer.

Jeg er ikke den som forteller dere hva som er riktig eller feil for dere , men jeg kan være den som driver prosessen og holder den fokusert, samt bidra med praktiske verktøyer til de forskjellige faser i den strategiske prosessen. Jeg kan naturligvis også i noen tilfeller bidra med ideer, men det er i utgangspunktet dere selv som skal finne veien frem.