Forretningsprosesser har det ofte med å utvikle seg evolusjonært, og jo flere personer som er inne over, desto større er risikoen for at miste overblikket og ende opp med dobbeltarbeid og unødvendig arbeid.

Jeg kan hjelpe med at kartlegge arbeidsprosessene fra A til Å, identifiserer problemområder og komme med forslag til løsning.

Neden for et eksempel fra et reklamebyrå i København.

Formålet med analyse var å kartlegge eksisterende workflow og planlegge hvordan et nytt ERP-system skulle virke. Alle grå elementer ble kuttet ut med det nye system.