Når Svandalsfossen har stor vannføring, stenger den Sauda inne.

Vegvesenet jobber derfor med å lage en slags skjerming for å avhjelpe dette problemet.

Men hvorfor ikke gjøre avskermingen til en attaksjon? I dag er der gjort en ganske stor jobb med utsiktsplatformer under broen og tilrettelegging av sti opp til øvre fossen. Men … da jeg kjørte forbi Svandalsfossen for første gangen, var jeg godt forbi den da jeg tenkte «hey, var der noe der jeg kjørte forbi?» Om man lager en glasstunnel, fører noe av vannet fra fossen henover så trafikkantene kjøre inn under fossen og setter lys på fossen, vil det i seg selv bli en attraksjon, og vil bli en tydelig markering av at her skjer noe. Man kan også sette dysser i røret til den kunstige fossen så den lager vannkunst.

Klikk på bildene for å få de i stor format