Her er et eksempel på et «system» jeg har lagd i Excel med VBA-programmering.

Legevaktskjema til Sauda Kommune.

Forsiden/hovedmenyen er et navigasjons knappanel til venstre som gir adgang til de øvrige sidene. Menyen følger med på de øvrige sidene.

Om man trykker på «Vaktskjema» …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… kommer man til selve vaktskjemaet.

Her kjenner man igjen knappanlet til venstre (med noen tilføyelser).

Til høyre herfor finner man tegnforklaring til vaktskjemaet, og til høyre igjen for tegnforklaringen ser man selve vaktskjemaet.

Når man skal planlegge for den enkelte lege, stiller man pekeren ut for legen på den dag hvor første vakt skal være. Dernest klikker man på en av knappene for enten å sette inn èn vaktsekvens eller for hele året.

Om man står i skjemaet og skriver inn et av tegnene fra tegnforklaringen, vil pågjeldende felt bli farget i tilsvarende farge.

Klikker man i navnefeltet, kommer man videre til oppsettet av vaktskjemaet.

 

Her legger man opp en standard vaktsekvens og tester den ut i testområdet, eller setter opp/endre leger. Ut for den enkelte legen kan man tildele dem en egen vaktsekvens om de skal avvike fra standarden.

Når man er ferdig med å sette opp vaktskjemaet, skal det distribueres. Det gjør man ved å trykke «Mailliste» i knappanelet.

 

 

 

 

Her skriver man inn de som skal motta pdf med vaktskjemaet og tildeler de et utvalgsnummer. Mottakerne ligger naturligvis igjen fra gang til gang.

Dernest trykker man på den store knappen «Lagre PDF og mail til utvalgte i mailliste.

 

 

 

 

 

 

Da vil man bli spurt om hvilke utvalgsnummer man ønsker å sende vaktskjema til. Man taster inne nr. og trykker OK.

 

 

 

 

 

 

Derved vil der dels bli generert en pdf av vaktskjemaet som lagres på en plass man definerer i «Opsett» og der vil bli opprettet en epost.

De tekster der står i header og footer kan man selv sette opp i «Oppsett».

 

 

 

 

 

 

 

«Oppset» er ikke så spennende å komme inn på, men herunder ser du menyen for oppsett som gir litt ide om hva man kan skru på her.

Jeg vil fremheve at man her kan låse og låse opp arket så ingen uforvarende kan komme til å slette noe.

 

 

 

 

 

 

 

Der er også blitt plass for utfyllende veiledning som beskriver det meste.

Her finner du blant andet en panik-knapp. Trykk på den, svar på spørsmålet, og få øyeblikkelig anvisning på løsning av problemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for hjelpen, det gjorde virkelig susen 😉