Skal du bygge ny hytte i stedet for den gamle, og trenger kommunens eller fylkesmannens godkjenning og ønsker å vise et bilde av det endelige resultat? Vil du presentere den nye hyttedrømm for banken din? Eller ønsker du bare for egen del å se hvordan den nye hytte vil se ut?

Da kan et bilde av den kommende hytte være utslagsgivende. Ut fra et bilde av tomten/gammel hytte og en 3D modelle av det nye opplegget, kan jeg lage et bilde av hvordan den nye hytte vil se ut på tomten.

Nedenfor finner du et eksempel:

Før-bilde: Eksisterende hytte og tomt
Etter-bilde: Den nye hytte på det originale bildet. Ny hytte, terasser, gjerder, trapper, murverk, brygge, vegetasjon og vannoverflate
Når først 3D-modellen er bygget, er det lett å få bilder fra andre vinkler